Missie – Visie

Antilope De Bie is een familiebedrijf dat reeds 95 jaar bestaat en op dit moment geleid wordt door de 4de generatie.

Antilope De Bie is marktleider in gespecialiseerd kwaliteitsdrukwerk met een hoge toegevoegde waarde. Naar de toekomst toe blijven we steeds op zoek naar innovatieve toepassingen en vormen we mee de nieuwste tendensen in de grafische sector.

Antilope De Bie neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ernstig en wil zijn doelstellingen nastreven met respect voor al zijn stakeholders, waarbij voortdurend gezocht wordt naar een evenwicht tussen de belangen van zijn stakeholders enerzijds en zijn medewerkers, milieu en maatschappij anderzijds.

Onze visie op

Antilope De Bie heeft een vrij horizontale organisatiestructuur met zeer korte communicatielijnen waarbij de verantwoordelijkheid zowel op het lage als het hoge niveau geplaatst wordt. Maw iedereen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk. Wat ook betekent dat elke afdeling tegelijk klant en leverancier is voor de andere afdelingen binnen het bedrijf, en klantgericht handelt.

De vakkennis van onze medewerkers bepaalt de kwaliteit van onze producten. Om die reden ziet Antilope De Bie de continue opleiding en training van zijn medewerkers als een belangrijke opdracht en uitdaging.

Goede werkomstandigheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne alsook een prettige werksfeer vinden wij belangrijk voor onze medewerkers en bevorderen mee de resultaten en het succes van het bedrijf. Antilope De Bie verbindt er zich toe deze omstandigheden te scheppen en zijn medewerkers blijvend te motiveren.

Antilope De Bie streeft ernaar om zijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden en uiteindelijk te herleiden tot 0. Hiervoor werd in het verleden geinvesteerd in duurzame productiemethodes en engageert Antilope De Bie zich om die inspanningen consequent en op lange termijn aan te houden op voorwaarde dat deze technisch en economisch haalbaar zijn.

Een installatie van ca. 3.000 m² zonnepanelen zorgt voor ca. 300.000 kw groene stroom waarmee men zijn electriciteitsbehoefte dekt voor ca. 85%. Voor de overige 15% wordt eveneens groene stroom afgenomen bij zijn energieleveranciers. Conform het Milieucharter van de provincie Antwerpen 2016.

Antilope De Bie verzorgt zijn klimaatregeling dmv een zeer efficiënt en energiezuinig systeem met warmtepomp. Een constante luchtbevochtiging zorgt voor minder energieverbruik.

Gescheiden afwateringssysteem voor riolerings- en regenwater. Het regenwater wordt opgevangen in een regenwaterput voor het spoelen van het sanitair. Het overtollige regenwater belandt in een gracht die op korte tijd is uitgegroeid tot een gezonde biotoop voor kikkers en andere waterdieren.

Antilope De Bie verbindt er zich toe om alle afvalstromen te laten ophalen door erkende afvalverwerkers voor eventuele verdere recyclage. Ook afvalpapier wordt strikt gescheiden per papiersoort en opgehaald door een gecertificeerde partner voor recyclage.

Antilope De Bie gebruikt uitsluitend plantaardige inkten.

Antilope De Bie beschikt sinds 2008 over een FSC® certificaat dat het gebruik van duurzaam beheerde grondstoffen (papier) garanderen.

Met onze belangrijkste leveranciers ijveren we om een gemeenschappelijk en duurzaam inkoopbeleid te ontwikkelen en doen we maximaal zaken met partners van materialen en diensten die op milieuvlak dezelfde waarden nastreven als Antilope De Bie.

Ons bedrijfswagenpark werd aangevuld met electrische voertuigen en een bestelwagen op aardgas (CNG).

Antilope De Bie is een familiebedrijf en tracht zoveel mogelijk kansen tot tewerkstelling te bieden aan mensen uit de regio.

Door middel van stages en opleiding biedt Antilope De Bie de mogelijkheid aan studenten en werkzoekenden op een eventuele vaste betrekking.

Antilope De Bie organiseert zeer frequent rondleidingen voor studenten (zowel middelbaar als hoger onderwijs) ter bevordering van de interesse voor de grafische sector.

Antilope De Bie wil zich opstellen als sociale organisatie en begeleidt en integreert mensen/werknemers met een (arbeids)uitvoerende beperking. Er wordt tevens samengewerkt met sociale werkplaatsen om minder-valide mensen en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt de kans te geven om deel te nemen aan het arbeidsproces.