Summerschool 2019 2

De vraag of drukwerk nog toekomst heeft is voor ons niet meer relevant. Natuurlijk is er een mooie toekomst, het speelveld verandert wel grondig. Drukwerk is al lang niet meer de goedkoopste drager van massacontent. Maar drukwerk blijft een sterk medium om overtuigend een boodschap over te brengen.

Programma

  • De kracht van print in de marketing mix
  • Print optimaal inzetten
  • Inzicht in de productietechnieken en -kosten

Als door een bedrijf in drukwerk
wordt geïnvesteerd, is Antilope De Bie Printing
zeer goed geplaatst om daar een
“extra push” aan te geven.

Technieken veranderen heel snel, en de volgende jaren zal dat nog versnellen. 

Antilope De Bie Printing is, en zal steeds, voorloper zijn in het uittesten en in de markt zetten van nieuwe grafische technologieën.

TERUG NAAR OVERZICHT