Milieucharter 2014-2015 Op vrijdag 5 juni 2015 ontving De Bie Printing uit handen van Frédéric Achten, algemeen directeur Voka – Kamer van Koophandel Mechelen, het Milieucharter 2014 – 2015 voor zijn volgehouden inspanningen inzake milieubeleid.

Dit bewijst dat De Bie Printing zich niet alleen engageert ten aanzien van zijn leefomgeving, werknemers en stakeholders maar deze
beloften ook daadwerkelijk nakomt.

Gelijktijdig werd ook de intentieverklaring voor het MVO Charter cyclus 2015-2016 ondertekend waarbij een concrete vooruitgang wordt nagestreefd door het realiseren van een 10-tal actiepunten.

Op de foto Dirk Van Eynde, technisch directeur & sales (midden) en Walter Beukeleirs, commercieel directeur (rechts).

Download: MVO Charter intentieverklaring 2015 – 2016
Download: Milieucharter 2014 – 2015

TERUG NAAR OVERZICHT